Tijdens de Najaars ALV op 1 december hebben de leden ingestemd met een groot aantal moties en andere agendapunten. Deze betroffen onder meer de VNG-inzet voor de kabinetsformatie, het Klimaatakkoord en netcongestie, bestaanszekerheid en het Integraal Zorg Akkoord.