De gemeentelijke werkgevers, de VNG en WSGO, gaan niet in op het ultimatum van de FNV en het CNV. We roepen de vakbonden op om terug te keren naar de cao-tafel. 

Verder gaan

De werkgevers vinden het niet redelijk om helemaal opnieuw te beginnen met de onderhandelingen, zeker niet naar de medewerkers toe. Zij wachten al sinds september op een nieuwe cao. Daarom nodigen we de vakbonden (nogmaals) uit om verder te gaan met de onderhandelingen en te reageren met een tegenbod op ons laatste bod (16 november 2022).

Collectieve acties

De vakbonden zijn van plan om collectieve acties te voeren als de werkgevers niet akkoord gaan met hun eisen. De bonden zullen de VNG en de gemeenten hierover apart informeren.

Open en reëel overleg

Gemeentelijke werkgevers willen graag dat er op korte termijn een goede cao komt die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector. Het moet ook mogelijk zijn om daarover verder te onderhandelen. Een ultimatum en mogelijke acties helpen daar niet bij. Werkgevers willen open en reëel overleg blijven voeren, verder gaan met het maken van afspraken en toewerken naar een akkoord. We hopen dat de vakbonden gehoor geven aan deze oproep.

Meer informatie