Op 22 december 2022 is het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Het streven van het kabinet is dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 juli 2023 in werking treedt. Voor ABP is overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voorzien per 2026.

Sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren en ABP werken aan een overgang naar een nieuwe pensioenregeling op 1 januari 2026. Hiervoor moeten de sociale partners komend jaar definitieve afspraken maken. 

De VNG is een van de partijen die aan tafel zit bij de onderhandelingen over de toekomstige ABP-pensioenregeling. Hierbij werken wij samen met de decentrale overheden en de onderwijssectoren in de Stichting Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). 

Stichting ZPW ondersteunt belang nieuw pensioenstelsel

Pensioen is en blijft een belangrijke arbeidsvoorwaarde. ZPW verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel een goede manier is om de knelpunten van het huidig stelsel weg te nemen en het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat deze belangrijke arbeidsvoorwaarde meer zal worden gewaardeerd en op langere termijn betaalbaar blijft. Bovendien sluit het wetsvoorstel goed aan bij de eigentijdse arbeidsverhoudingen die de ZPW-sectoren nastreven.