De Tweede Kamer stemde gisteren in met een nieuw wetsvoorstel voor het correctief bindend referendum. Volgens het voorstel mogen gemeenten zelf bepalen of zij dit referendum lokaal willen invoeren. Daarmee sluit het voorstel aan bij de wensen van gemeenten/de VNG.

Optie in plaats van verplichting

Volgens het oorspronkelijke voorstel van SP-kamerlid Renske Leijten zou het correctief referendum op lokaal en provinciaal niveau hoe dan ook worden ingevoerd. De VNG reageerde kritisch: gemeenten denken heel verschillend over dit instrument en uiteindelijk zou deze afweging aan de gemeenten zelf moeten zijn. Dankzij een breed gesteund amendement van Stieneke van der Graaf (CU) kwam deze ‘kan-bepaling’ toch in het wetsvoorstel terecht. Daarmee is het correctief referendum voor gemeenten een optie en geen verplichting.

Grondwetswijziging

Nu het wetsvoorstel is aangenomen (86 Kamerleden stemden voor) komt de grondwetswijziging verder in behandeling. Daarvoor is eerst instemming van de Eerste Kamer vereist, waarna er een tweede lezing plaatsvindt nadat er weer Tweede Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden. Bij deze tweede lezing is een tweederde meerderheid nodig in beide Kamers.