De VNG, de WSGO en de vakbonden hebben op woensdag 27 september verder overlegd over de nieuwe gemeentelijke cao voor 2024. De partijen stonden stil bij de goede cao van dit jaar en wat nodig en mogelijk is voor de cao voor 2024. De gesprekken vinden plaats in een goede sfeer.

Onderwerpen worden verder verkend

De afgelopen 2 rondes zijn de wederzijdse voorstellen besproken en er is een eerste verkenning gedaan op waar partijen elkaar mogelijk kunnen vinden. Partijen gaan nu onderwerpen verder verkennen. Ambtelijk wordt doorgesproken over echte banen/aanpak flex, leiderschap, werkkostenregeling (WKR) en arbeidsmarkt /werkdruk.

Werkgevers hebben aangegeven behoefte te hebben aan een akkoord dat sneller wordt gesloten en duidelijkheid en continuïteit biedt. De volgende onderhandelingsronde is op dinsdag 3 oktober.

Meer informatie

VNG-bericht 'Cao 2024: inzet gemeentelijke werkgevers' (18 september 2023)