De gemeentelijke werkgevers kunnen vanaf 18 september gaan onderhandelen over de Cao SGO en de Cao Gemeenten voor 2024. De VNG en de WSGO hebben hiervoor het tijdpad vastgesteld.

Het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de WSGO hebben besloten om van 10 juli tot en met 8 september een ledenraadpleging te houden over de inzet. Na de zomer kunnen dan de onderhandelingen starten.