Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Maar wie zijn deze arbeidsmigranten eigenlijk? Waarom kiezen ze voor Nederland als vestigingsland? En wat vinden zij belangrijk? Deze thema’s stonden centraal tijdens het jaarcongres dat 24 mei werd georganiseerd door o.a. het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.

Paneldiscussies

Door ruim 250 deelnemers werd het thema besproken aan de hand van de vier speerpunten werken, wonen, cultuur en integratie. Rondom elk van deze onderwerpen werd een paneldiscussie georganiseerd. Hierin bracht een arbeidsmigrant een van zijn/haar uitdagingen onder de aandacht, bijvoorbeeld de relatief lage maatschappelijke acceptatie. Vervolgens boog een groep experts zich samen met het publiek over mogelijke oplossingen.

Onderzoek

Het kenniscentrum houdt regelmatig onderzoeken onder het onderzoekspanel ‘Share My Voice’. Dit panel bestaat volledig uit arbeidsmigranten. Tijdens het congres werd alvast een tipje van de sluier opgelicht van de resultaten van het meest recente onderzoek naar de woon-, werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten en hun toekomstplannen, in Nederland of daarbuiten. Eén van de resultaten die het meest opviel was dat de tevredenheid en het thuis voelen teruglopen naarmate de arbeidsmigrant langer in Nederland verblijft. Deze tevredenheid is sterk afhankelijk van de werk- en woonsituatie. Het totale onderzoek zal binnenkort terug te vinden zijn op de site van het kenniscentrum.

 

Voor vragen kunt u contact nemen met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG via arbeidsmigranten@vng.nl.  

Meer informatie