Van scherpe discussies, die het spanningsveld opzochten tussen uitvoering en beleid, tot topexperts uit het hele land die hun visie op tafel legden. De talkshows van het VNG Realisatie Jaarevenement leverden veel waardevolle gesprekken op die helpen om de uitvoering in gemeenten slimmer en sterker te maken.

De VNG werkt samen met en voor vóór gemeenten aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en het bijbehorende fonds GGU. We kopen samen in, werken samen aan diensten, producten en programma’s en spreken standaarden af. Wat is hierbij onze koers? Hoe houden we die koers vast? De experts aan tafel bij journaliste Diana Matroos gaven daar de nodige input voor tijdens de talkshows van het VNG Realisatie Jaarevenement 'Op Koers in Uitvoering'.

Ga in gesprek met de inwoner

Zo raadt Wietske Kamsma van de Alliantie Digitaal Samenleven gemeenten aan om meer in gesprek te gaan met inwoners. Er is nog steeds een enorme groep Nederlanders die moderne communicatiemiddelen niet kan volgen. Bovendien blijft de inwoner gevoelig voor persoonlijk gesprek. Hoe richt je je organisatie zo in, dat die toegankelijk blijft voor iedereen en dat iedereen kan meedoen? Maar wie is iedereen? “Dat is veel meer dan we zien”, benadrukte Wietske Kamsma van de Alliantie Digitaal Samenleven aan tafel in de studio. “Ga daarom met mensen in gesprek om de onzichtbare belemmeringen te leren kennen.”

Transparantie

Ook moet er meer open gewerkt worden. Want de vraag vanuit inwoners naar meer transparantie en openheid is enorm gegroeid, zeker na de Toeslagenaffaire. Hoe transparant en open kan, wil en moet je zijn als overheid? Welke afwegingen maak je om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen? De Wet Open Overheid (Woo) moet gemeenten erbij helpen, maar voor velen is dat nog een worsteling, maar ambassadeur van de Woo Peter de Baat adviseert toch om er gewoon mee te beginnen. “Betrek de gemeenteraad erbij en neem kleine stapjes op de lange weg.”

Digitaal leiderschap en datagedreven werken

We zijn steeds meer een datagedreven samenleving. Data bieden een hoop kansen om sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken, maar er zitten ook uitdagingen aan. “Digitaal leiderschap is dan ook onmisbaar bij datagedreven werken”, stelt Ronald Damhof, Chief Data Officer van het ministerie van JenV aan tafel in de studio. “We moeten ons met zijn allen realiseren dat data niet alleen iets technisch zijn. Het gaat echt om levens.” Die zijn ook belangrijk wanneer je als gemeente onder cyberdreiging staat. Hoe kun je je de continuïteit van je dienstverlening richting inwoner garanderen? Door samen te werken met elkaar, stelt Patrick Spigt van de gemeente Katwijk. “Dat is iets van ons allemaal. Het vraagt om regionale samenwerking en met de VNG en IBD.”

Terugkijken?

Deze en meer onderwerpen waarbij de gemeentelijke uitvoering centraal staat komen aan bod in de talkshows. Ook benieuwd naar deze gesprekken? De talkshows zijn nu terug te kijken via de terugblik op het VNG Realisatie Jaarevenement ‘Op Koers in Uitvoering’.