In oktober 2023 werden bestuurlijke afspraken over het landelijk tarief voor gecertificeerde instellingen (GI’s) in de jeugdbeschermingsketen gemaakt. Monitoring van deze afspraken laat zien dat gemeenten en GI’s in korte tijd heel goede resultaten hebben geboekt.

Behaalde resultaten

Voor slechts 4 GI’s wordt de mogelijkheid van het inlooppad toegepast, terwijl 9 van de 13 GI’s al bekostigd worden conform het landelijk tarief. Landelijk zien we dat GI’s in 2024 al bekostigd worden op gemiddeld 98-99% van het landelijk tarief. De bestuurlijke afspraken landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn op 23 oktober 2023 door de bewindspersonen en de VNG ondertekend. Aanleiding voor de afspraken was de hoge werkdruk bij de instellingen, waardoor ouders en kinderen niet altijd de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben en wachtlijsten ontstaan. 

Oplossing op korte en lange termijn

Het landelijk tarief is een kortetermijnoplossing en heeft ook als doel rust en ruimte te creëren voor GI’s om de verandering richting de langetermijnoplossing met het Toekomstscenario mogelijk te maken. Monitoring van de afspraken laat verder zien dat op 1 januari 2024 32.168 cliënten onder begeleiding waren bij de GI’s. Dat is 626 cliënten lager dan de gemiddelde aantallen in 2023.