De 2e ronde van de Impulsaanpak winkelgebieden resulteert in 9 gemeenten die subsidie ontvangen voor het aanpakken van een winkelgebied of -straat. De gemeenten willen onder andere leegstand aanpakken, meer woningen realiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren.

'Moed nodig voor ingrijpende verbeterslag'

Ondersteuning ontvangen: Beekdaelen, Dordrecht, Heerenveen, Nissewaard, Noardeast-Fryslân, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg en Uithoorn. Karin Laglas, voorzitter van de Adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, is onder de indruk van de ingediende projecten: 'Respect voor de gemeenten en de partijen waar ze mee samenwerken. Er is moed voor nodig om zo’n ingrijpende verbeterslag te maken.' (Lees het interview van Retailagenda met Karin Laglas). 

Impulsaanpak: 3e ronde

De Impulsaanpak winkelgebieden is een programma van het ministerie van EZK. Met het programma stimuleert het rijk gemeenten om (delen van) hun binnenstedelijke winkelgebieden opnieuw in te richten tot toekomstbestendige gebieden. Er zijn 4 rondes waarbij gemeenten financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Projectaanvragen voor de 3e openstellingsronde kunnen worden ingediend tussen 26 juni en 4 september.

Meer informatie