Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen lokale partijen ca. 36% van de stemmen. De Tweede Kamer nam vandaag een motie aan om de subsidie voor de ondersteuning van lokale politieke partijen te gaan regelen.

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) zei tijd nodig te hebben om dit uit te werken en moet nu op zoek naar budget. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag van 10 miljoen euro. Het is duidelijk dat er in elk geval subsidie beschikbaar komt voor lokale politieke partijen. Deze subsidie wordt opgenomen in de Wet op de politieke partijen die begin volgend jaar bij het parlement wordt ingediend.

Reactie VNG 

De VNG heeft sinds jaar en dag gepleit voor een gelijke positie van lokale partijen ten opzichte van partijen vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer. VNG-voorzitter Jan van Zanen, die in februari 2021 de petitie ‘Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen’ ondertekende, reageert op camera op de belangrijke stap die de Tweede Kamer zet met het aannemen van de motie:

In ons pleidooi voor een gelijke behandeling van lokale politieke partijen vonden we het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, de UvW, de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het NGB en de Wethoudersvereniging aan onze zijde.  Eerder adviseerde een door de VNG ingesteld Expertiseteam lokale politieke partijen tot aanpassing van de Wet financiering politieke partijen en de mogelijkheid voor (ook) decentrale politieke partijen om subsidie aan te vragen. Het is goed dat het hier nu ook daadwerkelijk van gaat komen.