Dit jaar krijgen 9 projecten van aanbestedende diensten en ondernemersorganisaties subsidie om de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche te verbeteren. Daaronder zijn 4 gemeenten. De resultaten van alle projecten worden gedeeld, waardoor ook andere gemeenten hiervan profijt kunnen hebben.

Subsidieprojecten 2023

De volgende projecten ontvangen in 2023 subsidie van het programma Beter Aanbesteden: 

Aanvrager (organisatie) Project
Gemeente Leeuwarden Marktbijeenkomsten voor lokale ondernemers en gemeenten/overheden. Tooling om geïnteresseerde ondernemers vast te leggen in een database voor aanbesteden.
Gemeente Dinkelland Instructievideo's beter inschrijven op aanbestedingen.
Gemeente Elburg Sociale diensten gunnen zonder offertes. Geleerde lessen van Sas zonder emvi-procedure inventariseren bij gemeenten en regio’s en deze delen, onder meer in een webinar.
Gemeente Coevorden Vastgoed in zorgaanbestedingen: beschrijven van de problematiek van (beschikbaarheid van) vastgoed in aanbestedingen voor Wmo en jeugdzorg, ervaringen en lessen inventariseren en mogelijkheden delen met zowel gemeenten als zorgondernemers.
Vereniging GeoBusiness Nederland 3 Kennissessies voor aanbestedende diensten en bedrijven in de geo-sector, om de onderlinge dialoog te stimuleren, kennis van elkaars dagelijkse praktijk te vergroten en knelpunten in de sector te bespreken.
Cumela Nederland E-learning voor bedrijven in de groen-, grond- en infrasector,  om hun kennis over aanbesteden en inschrijven op een aanbesteding te vergroten.
Limburgse Werkgeversvereniging Masterclassreeks: Circulariteit inpassen binnen de supply chain, voor ondernemingen en overheden.
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners Natuurinclusiviteit als onderdeel van een werkenaanbesteding: kennis vergroten, dialoog en samenwerking bevorderen tussen opdrachtgevers en ondernemers en aanbevelingen delen.
Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA Voorlichting geven over en verder uitrollen van de betalingsregeling MKB INFRA die gericht is op snellere betaling en op kleine schaal al succesvol is getest.

Resultaten delen 

Voorwaarde van de subsidie is dat resultaten breder worden gedeeld. In 2022 ontvingen 18 projecten een subsidie. Een deel hiervan komt aan bod in het volgende Beter Aanbesteden Magazine dat eind juni verschijnt. 

Beter Aanbesteden 

Deze subsidieregeling maakt onderdeel uit van Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.