Jan van Zanen deed tijdens de ALV een extra oproep aan bestuurders, secretarissen en griffiers om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG. 'Met name raadsleden, vrouwen en vertegenwoordigers van lokale politieke partijen.'

Kijk voor alle informatie over de vacatures (kandidaatstellen, profielschetsen, procedure en tijdpad) op: