Een erkende positie van mantelzorg en informele zorg in beleid, zorg, sociale basis, werk en school. Verbinding en samenwerking met (het netwerk van) de mantelzorger. Individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat. Dat is waar staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) werk van wil maken.

De staatssecretaris laat dit weten in de brief 'Ondersteuning mantelzorg en informele zorg' die hij 30 september naar de Tweede Kamer stuurde (zie de link onderaan dit bericht).

Informele zorg moet versterkt, ondersteund en gewaardeerd worden

Volgens het SCP hebben in Nederland 4,4 miljoen mensen een mantelzorgtaak of  -verantwoordelijkheid. Het aantal ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte neemt toe terwijl het aantal mensen dat voor een ander kan mantelzorgen niet mee groeit. Daarom moet de informele zorg versterkt, ondersteund en gewaardeerd worden, willen we als samenleving de zorg voor elkaar kunnen dragen, stelt de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer.

Steun aan elkaar als vanzelfsprekendheid

'Als samenleving zien we steun aan elkaar als een vanzelfsprekendheid. Dat willen we graag zo houden en ik wil dat met mijn beleid ondersteunen. Ik vind het belangrijk te kijken naar de bijdrage die de (lokale) overheid, sociale partners én het zorgstelsel daaraan kunnen leveren', aldus de staatssecretaris.

Respijtzorg innoveren en bekender maken

Van Ooijen wijst op respijtzorg als een van de manieren waarop individuele ondersteuning vorm kan krijgen. Als bijalge is het rapport 'De zorg even overnemen: verkenning ontwikkeling in respijtzorg' met de Kamerbrief verzonden. De staatssecretaris zet in op innovatie van respijtzorg en het vergroten van de bekendheid van respijtzorg, hij wil gemeenten vragen om respijtzorg en de innovatie ervan op te nemen in hun plannen rondom de sociale basis.

Meer informatie

Download de Kamerbrief en het rapport 'De Zorg even overnemen' via Rijksoverheid.nl