Door het nieuwe woonplaatsbeginsel krijgen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf. De specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten heeft als doel gemeenten te compenseren voor deze kosten. Vraag de uitkering aan tussen 1 mei 09.00 uur en 31 juli 12.00 uur.

Aanvragen en meer informatie Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente

Woonplaatsbeginsel

Het woonplaatsbeginsel dat sinds 1 januari 2022 van kracht is, kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. 

Door het nieuwe woonplaatsbeginsel is de financieringssystematiek veranderd. De verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen is verschoven naar andere gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf. 

Meer informatie

Woonplaatsbeginsel Jeugd