In de nabije toekomst moet er duidelijkheid komen over de structurele middelen van gemeenten. We kunnen niet wachten totdat er een nieuw coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is. Dit concludeert de Taskforce Taken en Middelen, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan.

Korting van 3 miljard vanaf 2026

De taskforce baseert zijn advies op het rapport van BMC.  De korting op het gemeentefonds per 2026 heeft grote gevolgen:

  • Er dreigt grote vertraging voor het bouwen van woningen en het behalen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord
  • In het sociaal domein zal de inzet op preventie afnemen en zullen de wachtlijsten groeien
  • Minder capaciteit voor handhaving leidt tot afwezigheid van gemeenten in de openbare ruimte
  • Gebrek aan investeringen leidt niet alleen tot achteruitgang in het ‘eigen’ domein, maar werkt vanwege de onderlinge verwevenheid ook hard door in andere domeinen.

Ledenbrief Acties na de val van het kabinet

Op 1 september stuurden we een ledenbrief met de acties na de val van het kabinet.  Daarin zetten we het volgende op een rij:

  • Onze eerste reactie na de val van het kabinet
  • Het advies van de Taskforce Taken en Middelen
  • Het maatschappelijk pamflet