Het programma Beter Aanbesteden heeft sinds kort 2 regiomanagers als aanspreekpunt voor gemeenten. Als ‘kennismakelaars’ verbinden zij aanbestedende diensten die de aanbestedingspraktijk willen verbeteren.

De regiomanagers helpen nieuwe netwerken bouwen en bestaande versterken. Ze signaleren kansen en gedeelde uitdagingen of informatiebehoeften. Waar nodig brengen ze partijen bij elkaar in landelijke en regionale bijeenkomsten. Ook kunnen ze verwijzen naar beschikbare instrumenten, informatie en initiatieven.

Van de 3 regiomanagers werken er 2 voor gemeenten: 

  • Tjeerd Planting is regiomanager voor gemeenten in Noord- en Oost-Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland
  • Marlous Vogels is regiomanager voor gemeenten in Zuid- en West-Nederland: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg

Meer informatie

Over programma Beter Aansteden

In 2021 startten het ministerie van EZK, de VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden het programma Beter Aanbesteden. Het programma is gericht op het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor aanbestedende diensten en ondernemers.