De VNG en Divosa reageren gezamenlijk op de internetconsultatie over de structurele wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, evenals de Warmteregeling. 

Lees de reactie van de VNG en Divosa

In oktober 2022 heeft het kabinet met een tijdelijke wijziging het afsluitbeleid aangescherpt om kleinverbruikers van energie tijdens de winterperiode beter te beschermen tegen afsluiting bij betalingsproblemen. De VNG en Divosa hebben destijds een uitgebreide reactie gegeven op de tijdelijke wijziging en zijn verheugd om terug te lezen dat veel daarvan in de nu voorliggende structurele wijziging is opgenomen. De uiterste inspanningsverplichting, de redelijke en passende betalingsregeling, alsmede de vroegsignalering staan erin.  

De VNG en Divosa vinden het een positieve ontwikkeling dat de effectieve elementen uit het aangescherpte beleid ook na 1 april 2023 worden voortgezet. Het is immers van groot belang dat kleinverbruikers van energie het hele jaar door structureel beter worden beschermd tegen afsluiting bij betalingsproblemen. De VNG en Divosa steunen dan ook de inzet om van de tijdelijke wijziging te bestendigen een structurele wijziging van het afsluitbeleid. 

Inhoud van de reactie  

In de reactie gaan de VNG en Divosa nader in op: 

  • de inzet van energieleveranciers

  • de concretisering van redelijke en passende betalingsregeling

  • het versturen van meerdere signalen

  • de heraansluitingskosten en het wel of niet hanteren van borgsommen door energieleveranciers

  • de redelijkheid van de termijn voor een verklaring van een arts die geen behandeld arts is

De VNG en Divosa steunen de structurele wijziging van de Regeling afsluitbeleid en de Warmteregeling. De inhoud van de Regeling sluit grotendeels aan bij de standpunten die eerder door ons zijn ingenomen. Met name het uitwisselen van meerdere signalen tussen de energieleveranciers en de gemeenten ten behoeve van schuldhulpverlening is een lang geuite wens, die nu in de Afsluitregeling verankerd wordt. Daarnaast is er nu ook helderheid over de regels die na 1 april 2023 gelden. Hopelijk leidt dit tot het vinden van meer oplossingen voor betalingsproblemen en minder afsluitingen.  

Meer informatie