Met de nieuwe wetgeving voor bodemgezondheid worden bodems in de toekomst beter beschermd. Ook zien de nieuwe regels erop toe dat bodems op duurzame wijze worden gebruikt. De VNG reageerde op de openbare raadpleging van de Commissie, omdat de wetgeving ook gevolgen heeft voor gemeenten. 

Voorkeur voor een risicogericht regelgevend kader

Risicogericht betekent dat de mogelijkheid van contact tussen de verontreinigde grond en de mens wordt weggenomen door een nieuwe laag grond aan te brengen of de gehele verontreiniging weg te halen. Als een gemeente besluit om een nieuwe laag grond aan te brengen, is de verontreiniging zelf niet weggenomen. Het is onwenselijk als de EU hier wel een verplichting van maakt. Want dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot verplichte hersanering. 

Ruimte nodig voor maatwerk en een focus op risicobeheersing

De VNG vindt het belangrijk dat er in de verwachte bodemgezondheidswet een bepaling staat over het verplicht identificeren van risicovolle verontreinigde locaties, saneren en openbaar maken van gegevens. Er moet alleen wel ruimte blijven voor maatwerk en daarbij moet de focus liggen op risicobeheersing. 

Meer informatie met het verplichte bodempaspoort 

Met een wettelijke verplichting tot het opstellen van een bodempaspoort voor uitgegraven grond komt meer informatie vrij. Het is dan makkelijker om te bepalen of grond hergebruikt kan worden zonder zorgen over de kwaliteit. Ook voor de transport van grond is het van belang om te weten of er verontreinigde of schone grond wordt getransporteerd.

Nieuwe wetgeving moet zorgen voor gezondere bodems

In de EU-bodemstrategie 2030 staat dat de Commissie bezig is met de ontwikkeling van een bodemgezondheidswet. De Commissie heeft 5129 reacties op de consultatie ontvangen. Deze reacties worden binnenkort gepubliceerd. Naar verwachting volgt in het tweede kwartaal van 2023 het officiële wetgevingsvoorstel. 

Meer informatie

Zorgen over nieuwe normen bodemgezondheid (nieuwsbericht)