In het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 spraken partijen af om een gezamenlijke studie te doen naar de manier waarop de laatste instellingen voor kunsteducatie ondergebracht kunnen worden bij de Cao Kunsteducatie. Daarmee gaat op een nader te bepalen datum hoofdstuk 14 uit de gemeentelijke cao's.

De partijen in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) namen de 'Rapportage opheffen hoofdstuk 14' van Vijverberg Advocaten & Adviseurs in ontvangst. Ze stelden vast dat met deze rapportage en de medewerking van organisaties daaraan, uitvoering is gegeven aan de opdracht van het LOGA. Het LOGA gaat in overleg wanneer en op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de afspraak. Zodra daar meer informatie over bekend is, wordt dat gecommuniceerd.

Rapportage