De Raamovereenkomsten Monitoring & Response zijn op 31 oktober 2023 definitief gegund aan zes partijen, te weten Deltics, Ilionix, Orange Cyberdefense, PQR, Tesorion en Thales. De raamcontracten zijn per 1 november 2023 ingegaan.

Door deelname aan deze aanbesteding verhogen de deelnemers hun digitale veiligheid via een portfolio van gezamenlijk ingekochte securityoplossingen en aanverwante dienstverlening.

Bizob (Inkoopbureau Zuidoost-Brabant) heeft de aanbesteding in samenwerking met VNG Realisatie verzorgd. De 65 deelnemers, die 127 gemeenten vertegenwoordigen, sluiten elk hun eigen raamovereenkomsten met de zes leveranciers. In de komende periode zullen gemeenten door middel van een minicompetitie een nadere overeenkomst plaatsen bij één van de zes leveranciers. Op deze manier is elke gemeenten voorzien van een passende M&R-dienstverlener.

Deze ondersteunde M&R dienstverlening is meer dan welkom, want het aantal cyberrisico’s voor gemeenten groeit. Volgens het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024 van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) neemt het aantal ransomware-aanvallen met destructieve gevolgen toe. Dat geldt ook voor ernstige kwetsbaarheden in software en dataketens. Daarbij maken gemeenten steeds intensiever gebruik van informatiesystemen en verwerken zij veel gevoelige informatie zoals persoonsgegevens.

De IBD is beschikbaar voor deelnemende gemeenten die advies willen over de implementatie van M&R. Gemeenten die deze diensten willen afnemen, maar niet deelnemen aan de raamovereenkomst, dienen zelf een aanbesteding uit te schrijven voor het verwerven van een dergelijke dienst. Ook voor hen is de IBD er. Zij kunnen inzage krijgen in de aanbestedingsdocumenten en andere praktische kennisproducten en om advies vragen.