De staatssecretaris van Digitalisering brengt op 1 december een bezoek aan Utrecht om te zien hoe gemeenten omgaan met de ethische inkadering van technologie. Het is onderdeel van de ‘Tour de Nederland’, waarbij de praktijk van digitalisering in verschillende gemeenten centraal staat.

Ethische toetsing van technologie

Hoe zorgen we ervoor dat publieke waarden, zoals democratische besluitvorming, privacy, autonomie en transparantie leidend zijn bij de inzet van technologie? Gemeenten gebruiken verschillende methoden en strategieën hiervoor, zoals de Ethische Data Assistent (DEDA) van de Utrecht Data School en de Aanpak Begeleidingsethiek van ECP. 

Verschillende aanpakken komen dan ook aan bod tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris. Net als de interbestuurlijke samenwerking op dit gebied en de bredere verspreiding van kennis en instrumenten die digitale grondrechten kunnen borgen.

Gemeentelijke cases

In het programma is ook aandacht voor praktische gemeentelijke vraagstukken, zoals een casus rond het gebruik van bodycams door boa’s. De gemeente Eindhoven presenteert de Moral Design Game en de Ethische Commissie Enschede deelt haar ervaringen. 

Tot slot is er aandacht voor de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 (pdf, 519 kB) van de VNG. In dit document hebben gemeenten gezamenlijk hun ambities vastgelegd voor het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving.

Volgend thema

Het werkbezoek aan Utrecht is na Alkmaar en De Bilt het derde van de tour. Bij het volgende bezoek komt het thema inclusieve samenleving aan bod.

Zie ook

De Handreiking Digitale Ethiek (pdf, 3,5 MB) met daarin een overzicht van meerdere tools en implementatieondersteuning.