ABP verwacht dat de totale pensioenpremie voor werkgevers in 2023 licht daalt.

Het pensioenfonds maakte de premieprognose voor 2023 eind juli bekend. De uiteindelijke premie kan nog wijzigen in de loop van het jaar. De nieuwe pensioenwetgeving, de hoogte van inflatie en aanpassingen van grondslagen kunnen daarop van invloed zijn. Het definitieve besluit over de premie wordt - zoals ieder jaar - eind november genomen.