Eén van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Initiatiefnemers kunnen hier controleren of ze een idee op een bepaalde locatie mogen uitvoeren volgens de Omgevingswet. Het Serviceteam Rijk maakt de toepasbare regels voor de vergunningchecks voor rijksregels.

In het overzicht op deze pagina ziet u in welke volgorde deze checks beschikbaar komen.

Overzicht

In het overzicht Planning vergunningchecks rijksregels (xlsx, 31 kB) ziet u alle vergunningchecks waar het Serviceteam Rijk in 2022 aan werkt. U kunt in het overzicht zien wat de status is van de checks en wanneer de checks naar verwachting gereed zijn.

Groot aantal checks zijn al gereed

Een groot aantal checks is sinds vorig jaar al klaar. Een deel daarvan is of wordt in 2022 aangepast vanwege juridische wijzigingen of bevindingen uit testtrajecten.

Planning en prioritering

In het 1e kwartaal van 2022 heeft het Rijk samen met betrokken stakeholders een nieuwe planning gemaakt voor de vergunningchecks die nog ontwikkeld kunnen worden. Hierbij zijn de volgende nieuwe criteria gebruikt:

  • Frequentie gebruik: hoe vaak wordt de check gebruikt? Hierbij is gekeken naar het gebruik in het verleden en het verwachte gebruik in de toekomst.
  • Aard van het gebruik: wie gebruikt de check? Een activiteit die vaak door burgers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt gebruikt, krijgt een hogere prioriteit dan een activiteit die vooral door overheden of grote bedrijven wordt aangevraagd.
  • Impact: wat zijn de risico’s als er geen check is?
  • Complexiteit wetgeving: is de wetgeving complex? Een goede en begrijpelijke vergunningcheck met een duidelijk antwoord vraagt om een eenvoudige wetgeving.

Meer informatie