De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt per 1 januari 2023 van 25,9% naar 27,9%. Voor werkgevers daalt de pensioenpremie door het vervallen van de VPL-premie van 3%. Deze premie komt momenteel volledig voor rekening van de werkgever.

ABP heeft de pensioenpremies voor 2023 bekend gemaakt. Het pensioenfonds verwachtte eerder dat de premie meer zou gaan stijgen, maar door de positieve ontwikkeling van de financiële positie van ABP valt het mee. Deze stijging gebeurt tegelijkertijd met het vervallen van de VPL-premie van 3%. 

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen

Het premiepercentage voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschilt per sector. Deze premie wordt, net als het ouderdoms- en nabestaandenpensioen, voor een deel door werkgevers (70%) en werknemers (30%) betaald.

Alle pensioenen verhoogd

Naast het bekend maken van de pensioenpremies voor 2023, laat het ABP weten dat per 1 januari 2023 alle pensioen verhoogd worden met 11,96%.