Er zijn in Nederland 344 gemeenten verdeeld over 25 Veiligheidsregio’s. Alle gemeenten hebben een meldpunt niet acute zorg, lokaal of regionaal georganiseerd. GGD GHOR Nederland maakte een factsheet met een overzicht van de meldpunten per Veiligheidsregio.

In totaal zijn er ongeveer 100 meldpunten, veel hiervan zijn lokale gemeentelijke loketten. In sommige regio’s wordt er voor de meldingen vanuit de politie (de “E33-meldingen”) een andere route gehanteerd dan voor de meldingen die vanuit (zorg)professionals en burgers komen.

Download het Overzicht meldpunten niet-acute zorg per Veiligheidsregio (pdf, 178 kB)