De overheid start een campagne om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp. Steeds meer huishoudens komen financieel in de knel door de hoge inflatie en de fors gestegen energierekening. 

Ondanks de uitgebreide koopkrachtmaatregelen van de overheid is de vrees dat het aantal huishoudens met schulden flink gaat toenemen de komende periode. Een betaalachterstand kan snel oplopen en van kwaad tot erger gaan. Zeker wanneer er maar een kleine buffer beschikbaar is. Er vroeg bij zijn en voorkomen dat de problemen boven je hoofd groeien, is dan het allerbelangrijkste wat er is. Dat is moeilijk, want financiële zorgen houden we liever voor onszelf. Ook maakt de stress die gepaard gaat met geldzorgen hulp vragen lastig.

De landelijke campagne “Je staat er niet alleen voor” is een samenwerking tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Gelfdit om mensen met geldzorgen te wijzen op hulp en een eerste stap te zetten om hulp te zoeken. Voor deze uitingen is een toolkit beschikbaar.

Gemeenten die geen gebruik maken van Geldfit kunnen een ‘zelf te bewerken’ versie van de uitingen opvragen via het communicatiebureau van SZW. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld direct verwijzen naar de eigen website om inwoners met financiële zorgen te wijzen op hulp. 

Voorbeeld

‘Juist daarom moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat mensen hun geldzorgen voor zich houden en dat de problemen zich opstapelen.’ aldus minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ‘En moeten we nog veel beter vertellen welke hulp en ondersteuning er is. Want veel mensen kennen de weg niet naar de schuldhulp van de gemeente, een budgetcoach of een schuldhulpmaatje. Of weten niet dat het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Ook gebruikt niet iedereen de inkomensregelingen die er zijn. Ik wil dat echt verbeteren, de hulp dichterbij brengen. De campagne die we vandaag starten, helpt om de drempel te verlagen. Daarmee zeggen we: je staat er niet alleen voor.’

De campagne ‘Je staat er niet alleen voor’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start 7 november 2022 en duurt twee maanden.