Ook in 2023 is er weer een subsidieregeling Beter Aanbesteden. Onder meer gemeenten die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hierop een beroep doen. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 13 maart. Interesse? Volg de informatiesessie op 16 februari.

Subsidiabele activiteiten

In 2023 is € 200.000 beschikbaar voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten. 

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan vanaf 13 maart via een (nog te openen) online subsidieloket bij RVO. De subsidies bedragen minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De voorwaarden zijn gelijk aan de regeling in 2022

Informatiesessie 

Interesse voor de regeling? Meld u aan voor de online informatiesessie op 16 februari om 10.00 uur. Hierin krijgt u een toelichting op de doelstelling en werkwijze van de regeling. Ook wordt besproken aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. 

Programma Beter Aanbesteden 

Deze subsidieregeling maakt deel uit van het programma Beter Aanbesteden. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden. RVO voert de subsidieregeling uit.