De manier waarop vrouwen online bejegend worden, schrikt hen af om de politiek in te gaan. Vanwege haat, geweld, seksisme en racisme twijfelen vrouwen of ze nog wel politiek actief willen worden. Het afschrikwekkende effect bedreigt de kwaliteit van de democratie, aldus de onderzoekers.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Alliantie Politica. Vrouwen van kleur krijgen de meeste haat over zich heen. Het leidt ertoe dat vrouwen eerder uitvallen of zichzelf terugtrekken uit de publieke arena.
 
De Alliantie Politica sprak in focusgroepen met meerdere vrouwen die politieke ambities hebben. Sommige vrouwen, blijkt uit het onderzoek, kiezen vanwege de manier waarop ze online worden aangesproken, liever voor een functie achter de schermen. ‘Zo kunnen ze invloed uitoefenen zonder al te veel zichtbaarheid en bedreigingen’, concluderen de onderzoekers.

De onderzoekers stellen dat het afschrikwekkende effect van online haat, de kwaliteit van de Nederlandse democratie bedreigt. Als vrouwen de politiek niet meer in willen, leidt dat ertoe dat de pool waaruit talent geworven kan worden kleiner wordt. Ook blijven vrouwen dan ondervertegenwoordigd.

Redactie VNG Magazine