Met het onderzoek Grip op Geld wil de Universiteit Utrecht meer te weten komen over de totstandkoming van de gemeentebegroting. Hoe gaan bestuurders en ambtenaren om met financiële ruimte en krapte, welke overwegingen hanteren zij daarbij? Als u bij een gemeente werkt, bent u van harte welkom om mee te doen.

In de gemeentebegroting staan alle inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen vermeld. Daarmee is de begroting bepalend voor de toekomstige mogelijkheden, plannen en wensen van de gemeente. Toch is er nog maar weinig bekend over hoe raadsleden, bestuurders en ambtenaren tot hun financiële keuzes komen. Om dat te veranderen, is de Universiteit Utrecht onlangs het onderzoek ‘Grip op Geld’ gestart. 

Online survey

Wanneer u raadslid, bestuurder of gemeenteambtenaar bent, nodigen wij u van harte uit om mee te werken aan dit onderzoek. Financiële kennis is niet vereist. Deelname kost minder dan 10 minuten. Het onderzoek verloopt via een online survey en is volledig anoniem. Meedoen is mogelijk tussen 15 september en 8 oktober.

Resultaten

Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar afgerond. Vervolgens zal de onderzoeksleider, universitair docent bestuurskunde Tom Overmans, de resultaten onder meer via de kanalen van de VNG bekendmaken. 

Partners

Het onderzoek vindt plaats met steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de VNG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Griffiers en de Vereniging van Gemeentesecretarissen.