In het cao-akkoord 2023 is afgesproken dat onderzocht gaat worden of sectorale afspraken over duurzame mobiliteit mogelijk zijn. In opdracht van de VNG en WSGO voert bureau Goudappel dit onderzoek uit.

Enquête

Onderdeel van dat onderzoek is een enquête onder werkgevers over de huidige reiskostenregelingen, de rol van verduurzaming daarin en de behoefte aan sectorale afspraken. Deze enquête is vandaag naar alle gemeentesecretarissen gemaild en kan worden ingevuld tot 21 maart. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk gemeenten meedoen.