De VNG heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden CNV en FNV over het tussentijds opbreken van de cao’s Sociale Werkvoorziening (SW) en Aan de slag en over het verlengen van de Cao Aan de slag met 1 jaar. Alle ongeveer 75.000 werknemers gaan er op vooruit. 

Hoeveel een individuele werknemer er exact op vooruitgaat is afhankelijk van de cao en de loonschaal. 

Verbetering van de arbeidsvoorwaarden

Voor alle, ongeveer 75.000, werknemers zorgt het bereikte resultaat van 10 november 2023 voor de langverwachte zekerheid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden:

  • Veel werknemers verdienen het wettelijk minimumloon (WML) en dat is in 2023 met 13,6% gestegen. Door deze stijging zijn veel schalen ingehaald door het WML. Dit wordt met het resultaat gerepareerd.

  • De tegemoetkoming woon-werkverkeer (reiskosten) wordt, voor werknemers die daar nu recht op hebben, per 1 januari 2024 verdubbeld van € 0,10 naar € 0,21 per kilometer.

  • Verder ontvangen alle werknemers die op 1 december in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 75, bruto naar rato van het dienstverband. 

Specifiek voor Cao SW

Specifiek voor de Cao SW geldt dat de lonen van werknemers die meer dan het WML verdienen per 1 oktober 2023 stijgen. De verhoging die voorzien was voor 1 januari 2024 (ongeveer 3,8%) wordt al op 1 oktober doorgevoerd. Hiermee komt de totale loonstijging over 2023 uit op 7%. Vervolgens worden op 1 januari 2024 alle schaalbedragen in de loontabel verhoogd met € 50.

Specifiek voor Cao Aan de slag

Specifiek voor de Cao Aan de slag geldt voor alle werknemers, die zijn ingeschaald boven het WML, dat de lonen op 1 oktober 2023, 1 januari 2024 en op 1 juli 2024 zullen stijgen. De afgesproken systematiek is ingewikkeld, hoeveel werknemers er op vooruitgaan is afhankelijk van de inschaling in de loontabel. Ook ontvangen werknemers onder de Cao Aan de slag die op 1 december 2023 in dienst zijn nog een extra eenmalige uitkering van € 500, bruto naar rato van de omvang van het dienstverband. Daarmee komt de totale eenmalige uitkering voor werknemers onder de Cao Aan de slag uit op € 575, bruto naar rato van het dienstverband.

Proces en duiding van het akkoord

Het onderhandelaarsresultaat is na een lange periode van actievoeren en onderhandelen tot stand gekomen. De VNG hoopte lange tijd op extra structurele financiering van de arbeidsvoorwaardenruimte vanuit het rijk, maar die is tot op heden niet toegezegd of slechts incidenteel. 

'We hebben nu onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Deze belangrijke groep werknemers heeft ook recht op een compensatie voor alle gestegen kosten', aldus Raymond Vlecken, burgemeester van Weert, die namens de VNG de onderhandelingen leidt. 'We stellen onze leden voor de maatregelen voorlopig binnen de gemeentelijke begroting te financieren. We blijven natuurlijk bij het kabinet aandringen om de verantwoordelijkheid voor deze groep werknemers alsnog op te pakken en gemeenten te compenseren.'

Ledenraadpleging

De VNG legt beide resultaten via één ledenraadpleging voor aan gemeenten. De uitkomst van de ledenraadpleging wordt op 14 december voorgelegd aan het VNG-bestuur. Zij beslist of de cao’s bekrachtigd kunnen worden.

Informatie over beide cao's

De Cao SW geldt voor die werknemers die vóór 1 januari 2015 in dienst waren in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Het werk is aangepast aan de mogelijkheden van de werknemers. 

De Cao Aan de slag geldt voor werknemers met een arbeidsbeperking, in dienst van een gemeente of een onderdeel van de gemeente, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen. Zij worden in het kader van de Participatiewet door gemeenten ondersteund en, indien mogelijk, naar regulier werk begeleid. Cedris vertegenwoordigt sociale werkbedrijven en treedt bij de Cao Aan de slag op als aparte werkgeversvereniging.