Er komen maatregelen om de uitwassen van no-cure-no-paybureaus bij het indienen van bezwaren tegen de WOZ-waarde aan te pakken. Dit kondigde staatssecretaris Marnix van Rij op 5 maart 2023 aan. Hij komt hiermee tegemoet aan de bezwaren die de VNG al jarenlang uit.

Maatregelen

Het informeel contact met de gemeenten krijgt een belangrijke functie in het bezwaarproces. De vergoedingen voor het bezwaar maken mogen niet meer worden uitgekeerd aan no-cure-no-paybureaus en ze worden verlaagd. 

De VNG werkt met het ministerie van Financiën aan de verdere uitwerking van de nieuwe regels die in de loop van 2024 moeten worden ingevoerd.

Ongewenste gevolgen door toename bureaus

Directeur Leonard Geluk gaf vorig jaar in Radar en op de VNG Belastingconferentie al aan: 

De impact van deze werkwijze op de personele inzet in het gemeentehuis en op de gemeentefinanciën is erg groot

Gemeenten moeten nu nog een vergoeding betalen als via no-cure-no-paybureaus de WOZ-waarde van woningen en bedrijven wordt aangepast. Dat gebeurt doordat die bureaus namens burgers een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of door een beroep bij de rechter. Dat levert die bureaus zo veel geld op dat er sprake is van een verdienmodel. Burgers profiteren daar niet van. Terwijl de regeling is bedoeld als kostenvergoeding voor burgers. De enorme toename van de bureaus heeft een aantal maatschappelijk ongewenste gevolgen:

  1. De uitvoering van de Wet WOZ loopt vast
  2. De rechters komen te weinig toe aan andere zaken
  3. De relatie met de burger formaliseert
  4. In 2021 keerden gemeenten €17 miljoen uit aan kostenvergoedingen

In 2021 nam de Algemene Ledenvergadering al een motie aan om deze praktijken aan te pakken. Onlangs zonden 15 uitvoeringsorganisaties van gemeentelijke en waterschapsbelastingen nog een brandbrief aan de staatssecretaris. 

Meer informatie