Regelmatig bericht het ministerie van VWS per nieuwsbrief over de stand van zaken ten aanzien van het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. De meest recente nieuwsbrief gaat over plaatsnaamroutering met spraakherkenning en de klankbordgroep beheer.