De cao voor gemeenteambtenaren is aangepast. Er gelden daarom vanaf 1 januari 2018 nieuwe en hogere tarieven voor de plankosten. Deze nieuwe tarieven zijn in het Excel rekenmodel verwerkt.

De nieuwe versie van het Excel rekenmodel behoort bij de regeling plankosten exploitatieplan (plankostenscan). Het rekenmodel  is een hulpmiddel bij het opstellen van nieuwe exploitatieplannen en het actualiseren van bestaande plannen. Ook wordt het door gemeenten toegepast bij het sluiten van (anterieure) overeenkomsten over het kostenverhaal.

Meer informatie