De uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en Cao SGO is bekend. Het bestuur van de VNG heeft het akkoord bekrachtigd.

De Cao Gemeenten en de Cao SGO zijn nu definitief. Met deze cao wordt geïnvesteerd in de koopkracht van medewerkers en een impuls gegeven aan de positie van gemeentelijke werkgevers op de arbeidsmarkt.

WSGO en de VNG hebben elk onder hun eigen leden een ledenraadpleging georganiseerd, maar besluiten samen of zij het akkoord bekrachtigen. Daarom staat hieronder de uitslag van beide ledenraadplegingen.

Uitslag VNG

  • Totaal aantal stemmen gemeenten: 296 (van de 342 gemeenten)
  • Voor: 290
  • Tegen: 6

Uitslag WSGO

  • Totaal aantal stemmen WSGO-leden: 98
  • Voor: 96
  • Tegen: 2

Reacties van leden

Door zowel gemeenten als gemeentelijke organisaties zijn opmerkingen gemaakt op het stemformulier. Dit betroffen hoofdzakelijk de volgende punten:

  • In een volgende cao niet opnieuw nivellerende afspraken maken
  • Kritiek op het proces: tempo, looptijd en ingangsdatum
  • Behoefte aan afspraken over financiering door het rijk
  • Aandacht voor de positie van kleinere gemeenten op de arbeidsmarkt

Meer informatie