De 2e ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden is deze week van start gegaan. Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.

Indienen aanvraag

Gemeenten kunnen tot 5 december 12.00 uur een aanvraag indienen. Kijk voor meer informatie en het indienen van een aanvraag op de website van de RVO. In vergelijking met de 1e ronde zijn er in de 2e ronde wijzigingen, zie hierover Voorwaarden Impulsaanpak Winkelgebieden.

Meer informatie

De RVO hield samen met de Retailagenda en het ministerie van EZK onlangs een webinar over de Impulsaanpak Winkelgebieden. De Retailagenda heeft de informatie, presentatie, Q&A en andere informatie op haar webinar op een rij gezet. Het webinar is terug te kijken via YouTube.