De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 februari grotendeels in werking. Inmiddels hebben we de nieuwe wetgeving verwerkt in een modelregeling.

Modelregeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht (docx, 197 kB, geüpdatet op 7-2-24)

De modelregeling bevat regels en kaders voor het melden van een vermoeden van een misstand, bijvoorbeeld fraude, belangenverstrengeling, misbruik van goederen of een inbreuk op persoonsgegevens. De modelregeling beschrijft ook de interne en externe procedure bij een melding. Het is de opvolger van de modelregeling uit 2021, die gebaseerd was op de Europese klokkenluidersrichtlijn. 

Gefaseerde inwerkingtreding

Vanwege de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders vindt er later nog een laatste wijziging plaats in de modelregeling. Het gaat dan over de procedure voor interne anonieme melding en de sanctiemogelijkheid van het Huis voor Klokkenluiders. Nadat de wet compleet in werking is getreden, publiceren we de geüpdatete versie.