Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (WgV) in werking getreden. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken. 

Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap. Zo kunnen gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen. 

Gemeenten en de Wet goed verhuurderschap 

De wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de algemene regels en de huurvergunning en bestaat uit 2 delen.  

  1. Reguliere verhuur van woonruimte
    In aanvulling op de algemene regels kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen. Het blijkt dat verhuurders in bepaalde gebieden misbruik maken van de sociaaleconomische kwetsbare positie van huurders. Dit uit zich in zaken als excessieve huurprijzen, achterstallig onderhoud, overbewoning, verloedering, discriminatie en intimidatie. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in deze toch al kwetsbare wijken extra eisen te stellen aan verhuurders in relatie tot het onderhoud en, in het geval van gereguleerde zelfstandige huurwoningen, de maximale huurprijs van een woning. 
     
  2. Verhuur aan arbeidsmigranten
    Ook voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen. Daarbij kunnen gemeenten voorwaarden aan de vergunning verbinden ten aanzien van het maximaal aantal personen per kamer, voorzieningen voor hygiëne en ten aanzien van voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden. 

VNG-forum Wet goed verhuurderschap 

We heten u van harte welkom op het nieuwe forum. U kunt er op een laagdrempelige manier kennis en ervaringen delen, vragen stellen en input halen bij professionals die zich ook bezig houden met de Wgv. Ook wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en interessante bijeenkomsten.   

Bent u nog geen lid van een VNG-forum? Registreer u dan eerst. Iedereen met een gemeentelijk emailaccount kan zich aanmelden.  

Bent u al lid? Log in op forum.vng.nl. Ga naar ‘Leefomgeving’ en meld u daar aan voor het forum ‘Wet goed verhuurderschap’. 

Meer informatie 

Handreiking beschikbaar over Wet goed verhuurderschap