Hoe krijg je inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) in beeld? En wat kun je doen om ze beter te bereiken en ondersteunen? Met die vragen gaat een nieuw leernetwerk van gemeenten aan de slag. De inzet is om toegankelijke, LVB-vriendelijke gemeenten te worden.

Een stap verder in het bereiken van inwoners met een LVB

Sluit u aan bij het netwerk en ga onder leiding van medewerkers van Movisie in gesprek met andere gemeenten. U wisselt uit en leert u van elkaar, hiermee kunt u een stap verder zetten in het bereiken van en omgaan met inwoners met een LVB.

Bijdragen aan meer toepasbare kennis over effectief beleid

Samen dragen de deelnemers bij aan meer toepasbare kennis over effectief beleid voor mensen met LVB. Door het leernetwerk wordt bovendien het netwerk verbreed dat beschikbaar is bij het oplossen van vraagstukken rondom deze groep mensen.

Doelgroep van het leernetwerk

Het leernetwerk is bedoeld voor professionals van gemeenten die direct of indirect in contact staan met inwoners met een LVB. Het netwerk komt 3 keer bijeen, van deelnemers wordt verwacht dat ze alle bijeenkomsten bijwonen zodat ze elkaar leren kennen en er een echte lerende gemeenschap ontstaat. 

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Movisie. U kunt u tot 14 april aanmelden voor het leernetwerk.