Zo’n 280 gemeenten presenteren voor 2026 en 2027 een negatief resultaat in hun meerjarenbegroting. Dit laat zien dat de financiële korting geen fictief probleem is.

Onderzoek van BDO laat zien dat 280 van de 342 gemeenten, ruim 80%, voor 2026 en 2027 een tekort voorzien in hun begroting. Dit is het effect van de korting vanaf 2026 op het gemeentefonds, wat de belangrijkste inkomstenbron is voor gemeenten. Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat de overige 20% van gemeenten, al dan niet cosmetisch, een nipt sluitende begroting heeft aangeleverd voor de jaren 2026 en 2027.

Kwalitatieve analyse meerjarenbegroting

De cijfers alleen geven niet het volledige beeld, elke gemeente heeft zijn eigen verhaal. Op verzoek van de VNG heeft BDO ook een kwalitatieve analyse uitgevoerd, door met een aantal gemeenten te spreken over de totstandkoming en presentatie van de meerjarenbegroting. Daaruit blijkt onder meer dat gemeenten terughoudend zijn met het opnemen van geplande investeringen, zoals voor onderwijshuisvesting, omdat structurele dekking ontbreekt. Dit zou het tekort immers nog verder laten oplopen.

Verschillen in omgang met reserves

Wat in de gesprekken opvalt is dat gemeenten zeer verschillend omgaan met het begrotingssaldo, met name bij mutaties van de reserves. Ook heeft een aantal gemeenten gerekend met een maximaal tekort door toe te rekenen naar het schrappen van de opschalingskorting of dat slechts een deel van de accreskorting wordt rechtgezet. Door de verschillen in werkwijze is er geen eenduidig totaalbedrag af te leiden uit het onderzoek. 

Jaarlijkse benchmark

Lees hier het nieuwsbericht van BDO en download het rapport