Hoe zorgt u voor een goed samenspel met ondernemers voor het verbeteren van aanbestedingen? In de 5e editie van het Beter Aanbesteden Magazine delen publieke opdrachtgevers en ondernemers hun ervaringen en adviezen.

Lees de nieuwste editie van het Magazine Beter Aanbesteden

In deze editie onder meer:

  • Samenwerking tussen Inkoop en Contractmanagement in Almere 
  • Themabijeenkomst over lokaal inkoopbeleid van gemeente Lelystad 
  • Mkb-vriendelijk aanbesteden op 3 A4 door Veiligheidsregio Twente
  • Beter aanbesteden door gebruik van data
  • Spendanalyses van gemeente Hoeksche Waard

Programma Beter Aanbesteden

Beter Aanbesteden is het 4-jarige programma van ministerie van EZK, de VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo. Het doel van dit programma is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing voor en dialoog tussen ondernemers en aanbestedende diensten.