Om gemeenten te helpen bij het voorkomen van cybercriminaliteit heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de lokale cyberwegenkaart van een update voorzien. Naast de 3 bestaande wegen is er een 4e weg over online aangejaagde ordeverstoringen aan de kaart toegevoegd.

De lokale cyberwegenkaart kent 4 wegen waarop gemeenten actie moeten ondernemen om een cybercriminaliteit te voorkomen en bestrijden.

  1. Eigen huis op orde: verantwoordelijkheid nemen voor het goed functioneren van de eigen digitale systemen;
  2. Cyberincidenten en cybercrisis: wees voorbereid en weet hoe te handelen in het geval van een crisis;
  3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit: weerbaar maken van bewoners en ondernemers;
  4. Online aangejaagde ordeverstoring: zicht hebben op onrechtmatige activiteiten die online afspelen en daarmee fysieke ordeverstoringen kunnen veroorzaken.

Wie doet wat?

In de beschrijvingen van de 4 wegen wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Er is geen volgorde in het nemen van de 4 wegen. Elke weg kan afzonderlijk en naast elkaar genomen worden.

Rol VNG

Met de Agenda Digitale Veiligheid draagt de VNG ertoe bij dat de gezamenlijke inspanningen van de overheid doelmatig en doeltreffend zijn. De agenda biedt een handvat om de komende jaren vorm te geven aan de praktische uitwerking. Onlangs publiceerden we nog het Focusblad Digitale Veiligheid, in aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Het focusblad ondersteunt gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

Meer informatie