De Tweede Kamer debatteert komende week over een initiatiefvoorstel tot het invoeren van het bindend correctief referendum. Volgens het voorstel wordt het correctief referendum ook verplicht op lokaal niveau. Dat doet geen recht aan de lokale afweging om wel of geen correctief bindend referendum toe te staan.

Laat gemeenten zelf de keuze maken

Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen voor de invoering van een bindend correctief referendum, de keuzevrijheid moet altijd bij de gemeenteraad moet liggen. De VNG roept de Kamerleden op het wetsvoorstel dusdanig te wijzigen dat gemeenten zelf de keuze mogen maken.

Discussie over referendum op lokaal niveau

De mogelijkheid om op lokaal niveau het correctief referendum in te kunnen voeren werd destijds door gemeenten verwelkomd. Op lokaal niveau wordt veelvuldig gedebatteerd over het referendum en de wenselijkheid daarvan.

Zo hebben veel gemeenten hebben op dit moment een mogelijkheid voor een raadgevend referendum. Zij hebben hier een eigen afweging gemaakt, net als de gemeenten die ervoor kiezen om juist geen raadgevend referendum toe te staan. Onze oproep: laat ruimte voor gemeenten om wel of niet het bindend correctief referendum toe te voegen aan hun arsenaal.

Meer informatie

Reactie VNG op het initiatiefvoorstel Leijten tot invoering van een correctief bindend referendum (pdf, 95kB)