Netbeheerders moeten flink gaan investeren in uitbreiding van het laagspanningsnet, omdat dit het toenemend energiegebruik van inwoners en bedrijven nauwelijks meer aankan. De VNG roept gemeenten op ondersteuning te bieden bij de plaatsing van elektriciteitshuisjes en kabels die daarvoor noodzakelijk zijn.

Enorme spurt in verduurzaming

De energietransitie gaat steeds meer van planvorming naar de uitvoering. Mede gestimuleerd door de hoge gasprijzen, heeft de overstap naar duurzame elektriciteit een enorme spurt gemaakt. Steeds meer huishoudens hebben zonnepanelen op daken en het gebruik van elektrische auto’s stijgt. Ook door andere verduurzamingsmaatregelen zoals warmtepompen en elektrisch koken neemt de druk op het bestaande net toe.

Elektriciteitsnet raakt voller

De positieve ontwikkeling die de energietransitie nu doormaakt, dreigt hierdoor in de knel te komen. Na grote bedrijven krijgen ook consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting vaker te maken met een elektriciteitsnet dat voller raakt. Dit betekent dat hun zonnepanelen soms de stroom niet kwijt kunnen aan het net, en aan de andere kant dat er soms niet genoeg stroom is voor warmtepompen of het laden van elektrische auto's.

Gemeenschappelijke aanpak

De uitbreiding van het elektriciteitsnet in woonwijken is niet alleen een technische opgave, maar ook een ruimtelijke en maatschappelijke opgave. Voor de duizenden extra elektriciteitshuisjes is ruimte nodig. Ook gaan straten open om de verzwaringen van het elektriciteitsnet te realiseren. We roepen gemeenten op hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen.