Voor de verbetering van het Wmo-beleid is de ervaring van inwoners een rijke bron. Sinds vorig jaar kunnen gemeenten die bron op diverse manieren aanboren. Het verplichtte gebruik van de standaardset van 10 vragen voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (CEO) is komen te vervallen.

Gemeenten rapporteerden in 2021 ook voor de eerste keer op een andere manier over het CEO. In opdracht van het ministerie van VWS analyseerde het Verwey-Jonker Instituut deze gemeentelijke rapportages in de 'Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo'. De belangrijkste uitkomsten zijn gebundeld en nu beschikbaar in het 'Jaarbeeld CEO Wmo'. (Zie de links onderaan dit bericht).

De door gemeenten aangeleverde informatie is beschikbaar via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op waarstaatjegemeente.nl. Daar is informatie over de - volgens gemeenten - 3 belangrijkste onderzoeksbevindingen van het door hen uitgevoerde CEO Wmo te vinden evenals een aparte pdf-rapportage per gemeente.

Positieve resultaten en ruimte voor verbetering

Gemeenten zien dat cliënten in het algemeen vrij positief zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Cliënten blijken zeer positief over het effect van de ondersteuning. De grootste ruimte voor verbetering zien gemeenten in de toegankelijkheid van de ondersteuning (hoewel cliënten ook daar vrij positief over zijn). Vooral de bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is een punt van zorg, 68% van de gemeenten ziet hier ruimte voor verbetering. Een kwart van de gemeenten ziet ruimte voor verbetering als het gaat om de wachttijden en snelheid van de hulp.

Zicht op hoe gemeenten het onderzoek uitvoeren

Er is nu ook zicht op hoe gemeenten het onderzoek uitvoeren. Zo gebruikt 8 op 10 gemeenten aanvullende vragen en voert 25% het onderzoek op meerdere momenten in het jaar uit. 80% van de gemeenten laat zich ondersteunen door een extern onderzoeksbureau.

CEO naar eigen behoefte inrichten

Veel gemeenten bekijken momenteel hoe ze het CEO naar eigen behoefte kunnen inrichten. Ze richten een continu-meting in zodat inwoners op een passend momenten een vragenlijst ontvangen en de informatie actueel is. Ze zetten het onderzoekslicht op een specifieke doelgroep. Of ze zetten kwalitatieve methoden in om beter te begrijpen hoe werkwijzen precies uitpakken, in de praktijk, vanuit het perspectief van inwoners. Ter ondersteuning daarvan verscheen in november 2021 een nieuwe 'Handreiking cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015'. De landelijke analyse biedt ook volop inspiratie voor gemeenten die aan de slag willen met het CEO.

Meer informatie

Dit voorjaar worden de gemeenten weer gevraagd hun uitkomsten en bevindingen van het voorgaande jaar te rapporteren. Nadere informatie daarover volgt.