Steeds meer gemeenten willen de nieuwe ruimte in het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) benutten. Ze denken na over andere onderzoeksmethoden of willen het onderzoek richten op specifieke doelgroepen. Een nieuwe handreiking helpt ze daarbij.

In de handreiking (zie onderaan dit bericht) wordt op een rij gezet wat de andere methoden kunnen zijn en aan welke vereisten het CEO Wmo moet voldoen. De handreiking geeft aandachtspunten mee bij het komen tot een scherpe vraagstelling, het maken van een goed onderzoeksontwerp en de rapportagefase. De publicatie is opgesteld voor iedereen die actief wil meedenken over de opzet en het gebruik van het CEO, ook als niet-onderzoeker. 

Leerkring voor gemeenten die het anders willen doen

De handreiking is onderdeel van een bredere ondersteuning van gemeenten die ‘anders’ willen onderzoeken. Een aantal gemeenten zet hiermee al stappen, deze eerste ervaringen met de nieuwe opzet van het CEO kunnen een grotere groep gemeenten verder helpen. Daarom willen we graag in een leerkring met een aantal gemeenten ervaringen uitwisselen en ontwikkelpunten vaststellen. Heeft u de ambitie om het CEO anders in te richten dan nodigen we u van harte uit mee te doen in de leerkring.

Aanleveren informatie CEO 2020, ook bij geen onderzoek

De meeste gemeenten hebben de informatie over het voorgaande CEO Wmo al aangeleverd via https://aanleveringwmo.nl/. Gemeenten die dat nog niet gedaan hebben, kunnen dat doen tot 31 december 2021 zodat deze informatie gepresenteerd kan worden in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Ook als het niet gelukt is onderzoek te doen over het jaar 2020 moet dat aangegeven worden in de aanlevermodule, met vermelding van de reden. De VNG en het ministerie van VWS krijgen namelijk ook graag zicht op eventuele belemmeringen. Het Verwey-Jonker Instituut analyseert alle informatie die tijdig is aangeleverd, eind dit jaar levert dit een landelijk beeld op.

Meer informatie