Agenda Stad en Regio’s aan de Grens (BZK) kondigden op 28 juni de Town Deal ‘Sterke Streken’ aan. In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de rijksoverheid en kennis- en marktpartijen aan een project dat gemeenten zelf inbrengen.

Het doel van deze Town Deal is om met inzet van gerichte expertise en ervaring uit een Impactpool een impuls te geven aan ingebrachte projecten en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. In de Impactpool zitten experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. 

Aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat stimuleren

De Town Deal ‘Sterke Streken’ richt zich op het stimuleren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Sommige gemeenten kampen met vergrijzing en ontgroening, met gevolgen voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor wonen buiten de grote stad, mede door de coronapandemie, toe. Dat biedt kansen en uitdagingen waar de Town Deal zijn tanden in zal zetten.

Meer informatie

Meer weten over deze Town Deal of interesse om deel te nemen? Neem tot uiterlijk 14 september - maar liefst eerder - contact op via het interesse/-contactformulier zodat in gesprek met het ministerie van BZK de hulpvraag kan worden verhelderd en verdiept.