De VNG en de WSGO organiseren informatiebijeenkomsten over de onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De bijeenkomsten zijn voor werkgevers bij gemeenten en WSGO-leden.