De indeling van het onderdeel Regels op de kaart binnen het Omgevingsloket is veranderd. De manier om via documenten te zoeken naar juridische regels op een locatie staat voortaan bovenaan de overzichtspagina. 

Reacties van gebruikers bevestigen dat deze manier van zoeken een beter overzicht biedt van alle documenten én de regels daarin die gelden op een locatie.  

Direct naar Regels op de kaart in het Omgevingsloket (oefenomgeving)

Voor wie belangrijk 

Oefent u met juridische regels in het Omgevingsloket als planmaker, plantoetser, vergunningverlener, adviseur of belanghebbende? Dan is dit bericht voor u belangrijk.  

Regels op de kaart: regels op een locatie zoeken

Regels op de kaart is het onderdeel van het Omgevingsloket om de regels en het beleid, vastgelegd in omgevingsdocumenten, te kunnen raadplegen. Denk aan omgevingsplannen van gemeenten, provinciale omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen, de Natura 2000-plannen van het Rijk en de Nationale Omgevingsvisie.

Herschikking overzichtspagina

De overzichtspagina van Regels op de kaart bood tot nu toe twee afzonderlijk zoekmogelijkheden naast elkaar, voor het raadplegen van omgevingsdocumenten. Veel gebruikers vonden dit verwarrend. Daarom is nu duidelijk gekozen om één ingang als eerste aan te bieden. Daarbij gaat het om de optie die hiervoor bekend stond onder de zoekterm ‘Documenten met regels’ of ‘Viewer documenten op de kaart’. De tweede zoekoptie (‘Zoeken op onderwerp’) wordt vanaf nu aangeboden als aanvullende mogelijkheid. Deze manier van zoeken was in het loket tot nu toe bekend als ‘Regels voor uw situatie’ of ‘Viewer regels op de kaart’.

Verbeterde raadpleegbaarheid  

We werken al langer aan het verbeteren van het onderdeel Regels op de kaart. Daarbij gaat het onder meer om een andere wijze van zoeken en tonen van juridische regels. Die is overzichtelijker en presenteert de structuur van documenten en de context van juridische regels beter. Dit wordt ‘documentgericht raadplegen’ genoemd. Deze ontwikkeling is positief ontvangen. Zowel door overheden als door gebruikers. Met ingangsdatum van de Omgevingswet in zicht, kunnen we deze nieuwe manier van zoeken en tonen als eerste optie aanbieden.

Zoeken op activiteit, thema en gebiedsaanwijzing blijft beschikbaar 

Met ‘Zoeken op onderwerpen’ blijft de mogelijkheid bestaan om in meerdere documenten tegelijk te zoeken. Dat kan op bepaalde onderwerpen, zoals een activiteit, thema of gebiedsaanwijzing. Maar alleen als overheden zoektermen hebben gekoppeld aan hun regels, kan Regels op de kaart de regels uit omgevingsdocumenten laten zien. Dit koppelen van zoektermen aan regels heet ‘annoteren’. Het is onderdeel van de nieuwe publicatiestandaard voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD). Documenten uit ruimtelijkeplannen.nl, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, zijn níet op deze manier geannoteerd. Deze worden bij ‘zoeken op onderwerp’ dus niet gevonden. Daarom krijgt deze manier van zoeken naar regels voorlopig een minder vooraanstaande plek op de landingspagina.

Ontwikkeling Regels op de kaart

We blijven verder werken aan verbeteringen. Denk daarbij aan: in één zoekactie zoeken door verschillende omgevingsdocumenten heen gaan. Hiervoor is het ook belangrijk dat alle overheden de huidige type ruimtelijke plannen vervangen door nieuwe omgevingsdocumenten. En dat zij alle documenten goed en volledig annoteren.

Meer informatie